Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Účast společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. na zahraničních výstavách a veletrzích II“ registrační číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013317, prioritní osa PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.

 

Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

Havlíčkova 13, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, Ing. Miroslav Lupoměský, Ing. Jana Münsterová

IČ: 25295306

Kontaktní osoba: Ing. Milan Pospíšil, předseda představenstva, obchod@estcom.cz, tel: 731 162 981

 

Celkové způsobilé náklady projektu:        597 126,63 Kč

Doba realizace projektu:                            23. 4. 2018 – 31. 7. 2020

 

Popis projektu

Společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. je výrobcem technické keramiky na bázi Al2O3 a SiO2.

Cílem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy, která by se ráda zúčastnila 2 veletrhů v Německu: Thermprocess konaný v Düsseldorfu od 25.6.-29.6.2019 a Sensor+Test konaný v Norimberku v červenu 2020.

Německé veletrhy jsou aktuálně jedinou nejsilnější akcí, která nabízí českým exportérům možnost efektivně prezentovat své výrobky, technologie a služby.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem účasti na mezinárodních veletrzích Thermprocess/Gifa a Sencor+Test je dobrá prezentace našich kvalitních výrobků a navázání nových styků, především se zahraničními odběrateli. Dalším cílem je rozšířit získané poznatky ze zahraničí a přenést ty nejlepší výstupy do českého prostředí.

Naše vize spočívá v dodávání kvalitních výrobků a to nejen odběratelům v České republice, ale rádi bychom své produkty nabízeli i v zahraničí. Ambicí je navázat spolupráci se zahraničními partnery a vstoupit na mezinárodní trh. Prezentace našich výrobků v zahraničí je dobrý prostředek, jak navázat obchodní styky. Mimo vyškolené pracovníky a vedení společnosti, je potřeba i kvalitně zpracovaný marketingový propagační materiál pro účely veletrhů a výstav.

Pro dosažení těchto skutečností významně přispěje předkládaný projekt.

Postoloprtská 2685
440 15 LOUNY

tel.: (+420) 413 034 485
fax: (+420) 413 034 485
www.estcom.cz