Keramická jádra pro přesné lití metodou vytavitelného modelu

Produkty > Keramická jádra pro přesné lití metodou vytavitelného modelu

Použití

Keramická jádra umožňují v odlitcích železných i neželezných kovů vytvářet přesnou dutinu většinou komplikovaného tvaru.
Zaručují vysokou rozměrovou přesnost, vysokou kvalitu povrchu a snadnou odstranitelnost keramického jádra po odlití.
Nacházejí uplatnění při odlévání žárupevných Ni slitin, vysoce legovaných ocelí, konvenčních ocelí a hliníku.

Typické výroky

3 typy keramických jader v závislosti na složitosti tvaru

 1. Jednoduchý typ jádra
  jednoduchý váleček nebo tyčinka s poměrem L : D = 18 : 1
 2. Středně náročný typ jádra
  tvarově náročné keramické jádro s rozdílnými hmotnostmi a průřezy, tam kde nejsou kladeny nároky na rozměrovou přesnost funkční části a nejsou vysoké požadavky na drsnost a kvalitu povrchu
 3. Náročný typ jádra
  tvarově náročný výrobek s velmi rozdílnou hmotností, u kterého jsou značné nároky nejen na rozměrovou přesnost známek pro uchycení jádra ve formě, ale i všech základních rozměrů, stejně jako na drsnost a kvalitu povrchu i vysoké nároky na pevnost

Podle požadavku zákazníka je možno připravit keramická jádra těchto základních rozměrů:

 1. D = 5 - 18 mm, l ≤ 120 mm
 2. D = 20 - 25 mm, l ≤ 70 mm
 3. max. rozměry 140×90 mm, tl. = 17 mm a s max. hmotností 200 g

Tolerance rozměrů částí jader uchycených ve formách (zámky) jsou pro jednotlivé typy keramických jader vždy projednány se zákazníkem.

Materiál

Keramická jádra z materiálu LUSIL jsou vhodná pro vakuové lití.

materiál LUSIL
porézní hlinitokřemičitá keramika s obsahem 80% SiO2
vlastnosti materiálu
váhová nasákavost 18 - 23 %
objemová hmotnost 1,5 - 1,7.10³ kg/m³
pevnost v ohybu 6,5 - 19 MPa
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
0,7 - 1,5 .10-6 K-1

zpět na: Produkty

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot