Konstrukční díly pro čerpací techniku z otěruvzdorných korundových materiálů

Produkty > Konstrukční díly pro čerpací techniku z otěruvzdorných korundových materiálů

Použití

Součásti čerpacích zařízení - kroužky axiálního těsnění vodních čerpadel, keramická sedla ucpávek, ložisková pouzdra čerpadel, třecí kroužky.
Funkční plochy výrobků musí být leštěny a vykazovat drsnost povrchu Ra 0,3 - 0,10 µm a rovinnost až 0,6 µm.

Typické výrobky

 1. Těsnící kroužky
  nákres výrobku
  [mm]
  evidenční číslo výrobkuDdV
  L815100 18 11 4
  L814400 24,5 12,4 5
  L813100 28,9 17 5
  L816800 53 26 10
  L816900 53 20 10
  L113281 47 37 6
 2. Keramická sedla mechanických ucpávek
  nákres výrobku
  [mm]
  evidenční číslo výrobkuDdD1bH
  L113282 60 35 50 10,5 15

Podle požadavků zákazníka jsme schopni připravit další obdobné výrobky.

materiál AG 202 (C795)
slinutá korundová keramika s obsahem 95% Al2O3
vlastnosti materiálu AG 202
neprůlinčitost dokonalá
vahová nasákavost 0 %
objemová hmotnost 3,75.10³ kg/m³
pevnost v ohybu 375 MPa
odolnost proti změnám teploty min. 140 K
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
6 - 8.10-6 K-1
otěruvzdornost (ČSN 721028) 0,13 mm
elektrická pevnost min. 25 kV/mm
objemový odpor při teplotě 200 °C min. 1012 Ωcm
objemový odpor při teplotě 600 °C min. 108 Ωcm

zpět na: Produkty

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot