Konstrukční díly z otěruvzdorných korundových materiálů

Produkty > Konstrukční díly z otěruvzdorných korundových materiálů

Použití

Výrobky, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost, tvrdost a otěruvzdornost

Typické výrobky

  • destičky pro vnitřní obložení lisů, mlýnků
  • obráběcí nože a šablony pro opracování elektrotechnického porcelánu
  • trny při tažení cihlářských výrobků
  • trysky pro svařování v ochranné atmosféře

Podle požadavků zákazníka jsme schopni připravit další obdobné výrobky.

materiál AG 202 (C795)
slinutá korundová keramika s obsahem 95% Al2O3
vlastnosti materiálu AG 202
neprůlinčitost dokonalá
vahová nasákavost 0 %
objemová hmotnost 3,75.10³ kg/m³
pevnost v ohybu 375 MPa
odolnost proti změnám teploty min. 140 K
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
6 - 8.10-6 K-1
otěruvzdornost (ČSN 721028) 0,13 mm
elektrická pevnost min. 25 kV/mm
objemový odpor při teplotě 200 °C min. 1012 Ωcm
objemový odpor při teplotě 600 °C min. 108 Ωcm

zpět na: Produkty