Lunit 20

Produkty > Složení a vlastnosti hmot > Lunit 20

materiál LUNIT 20 (C 530)
porézní mullito-korundová keramika s obsahem 80% Al2O3
vlastnosti materiálu LUNIT 20
vahová nasákavost 5 - 10 %
objemová hmotnost min. 2,4.10³ kg/m³
pevnost v ohybu min. 30 MPa
odolnost proti změnám teploty min. 250 K
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
3 - 6.10-6 K-1
objemový odpor při teplotě 200 °C min. 5.109 Ωcm
objemový odpor při teplotě 600 °C min. 105 Ωcm

zpět na: Složení a vlastnosti hmot

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot