Lunit 73

Produkty > Složení a vlastnosti hmot > Lunit 73

materiál LUNIT 73 (C610)
slinutá mullitová keramika s obsahem 60% Al2O3
vlastnosti materiálu LUNIT 73
neprůlinčitost dokonalá
vahová nasákavost 0 %
objemová hmotnost min. 2,5.10³ kg/m³
pevnost v ohybu min. 120 MPa
odolnost proti změnám teploty min. 150 K
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
5 - 6.10-6 K-1
elektrická pevnost min. 24 kV/mm
objemový odpor při teplotě 200 °C min. 109 Ωcm
objemový odpor při teplotě 600 °C min. 105 Ωcm

zpět na: Složení a vlastnosti hmot

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot