Lusil

Produkty > Složení a vlastnosti hmot > Lusil

materiál LUSIL
porézní hlinitokřemičitá keramika s obsahem 80% SiO2
vlastnosti materiálu
váhová nasákavost 18 - 23 %
objemová hmotnost 1,5 - 1,7.10³ kg/m³
pevnost v ohybu 6,5 - 19 MPa
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
0,7 - 1,5 .10-6 K-1

zpět na: Složení a vlastnosti hmot

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot