Luxal

Produkty > Složení a vlastnosti hmot > Luxal

materiál LUXAL  (C 799)
slinutá korundová keramika s obsahem min. 99,7% Al2O3
vlastnosti materiálu LUXAL
neprůlinčitost dokonalá
vahová nasákavost 0 %
objemová hmotnost min. 3,8.10³ kg/m³
pevnost v ohybu min. 300 MPa
odolnost proti změnám teploty min. 150 K
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
7 - 8.10-6 K-1
elektrická pevnost min. 17 kV/mm
objemový odpor při teplotě 200 °C min. 1012 Ωcm
objemový odpor při teplotě 600 °C min. 108 Ωcm

zpět na: Složení a vlastnosti hmot

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot