T 02

Produkty > Složení a vlastnosti hmot > T 02

materiál T 02
porézní křemičitá keramika s obsahem 80% SiO2
vlastnosti materiálu T 02
váhová nasákavost 6 - 12 %
objemová hmotnost 1,8 - 2,3.10³ kg/m³
pevnost v ohybu min 5 MPa
koef. teplotní roztažnosti 20 - 600 °C
4,0 - 4,8.10-6 K-1

zpět na: Složení a vlastnosti hmot

Složení a vlastnosti oxidových keramických hmot  Přehled hmot