Keramická jádra pro přesné lití metodou vytavitelného modelu

Keramická jádra umožňují v odlitcích železných i neželezných kovů vytvářet přesnou dutinu většinou komplikovaného tvaru. Zaručují vysokou rozměrovou přesnost, vysokou kvalitu povrchu a snadnou odstranitelnost keramického jádra po odlití. Keramická jádra nacházejí uplatnění při odlévání žárupevných Ni slitin, vysoce legovaných ocelí, konvenčních ocelí a hliníku. Materiál LUSIL - porézní hlinitokřemičitá keramika s obsahem 80% SiO2.

3 typy keramických jader v závislosti na složitosti tvaru

Jednoduchý typ jádra

Jednoduchý váleček nebo tyčinka s poměrem L : D = 18 : 1.

Středně náročný typ jádra

Tvarově náročné keramické jádro s rozdílnými hmotnostmi a průřezy, tam kde nejsou kladeny nároky na rozměrovou přesnost funkční části a nejsou vysoké požadavky na drsnost a kvalitu povrchu.

Náročný typ jádra

tvarově náročný výrobek s velmi rozdílnou hmotností, u kterého jsou značné nároky nejen na rozměrovou přesnost známek pro uchycení jádra ve formě, ale i všech základních rozměrů, stejně jako na drsnost a kvalitu povrchu i vysoké nároky na pevnost.