ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

Jsme specialisté na oxidovou keramiku.

Společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. sídlí v areálu Elektroporcelánu Louny a.s., který je situován západně od města Louny (při příjezdu po silnici Praha - Chomutov je nutno odbočit na sjezdu Louny-západ) v předhůří Českého středohoří. Pro vaši lepší orientaci vám poslouží tato Mapa.
Jsme pokračovatelem výroby oxidové keramiky, která zde má tradici od roku 1967, kdy prvními produkty byly pyrometrické trubice a kapiláry na bázi mulitových a mulito korundových hmot. Později byly zaváděny další výrobky a sortiment oxidové keramiky byl dále rozšiřován.

Výrobní postupy

Hlavní použité výrobní postupy jsou technologie tažení ve vakuových lisech, technologie suchého lisování, technologie vstřikového lití a technologie přetokového lisování.

 • technologie tažení ve vakuových lisech trubice a kapiláry pro použití do teplot 1500 - 1800 °C
 • technologie suchého lisování
  těsnící elementy vyráběné z otěruvzdorných korundových materiálů, jejichž funkční plochy jsou broušeny a leštěny na hodnotu drsnosti Ra 0,3 - 0,1 µm s rovinností až 0,6 µm
 • technologie vstřikového lití
  konstrukční a otěruvzdorné korundové součásti s lomovou houževnatostí až 4,6 MPa, keramická jádra pro přesné lití vyráběné z porézního hlinitokřemičitého materiálu o obsahu 80% SiO2
 • technologie přetokového lisování
  kelímky, víčka, nálevky, hlavice z porézních materiálů T 02, LUNIT 20/1350

Používané hmoty a materiály

 • Mullitové
  obchodní označení Lunit 73 (odpovídá IEC 672 C 610)
 • Mullitokorundové
  obchodní označení Lunit 20 (odpovídá IEC 672 C 530)
 • Korundové
  obchodní označení Luxal 203 (odpovídá IEC 672 C 799)
 • Slinutá korundová keramika
  obchodní označení AG 202 (odpovídá IEC 672 C 795)
 • Porézní hlinitokřemičitý
  obchodní označení Lusil (obsah SiO2 80%)
 • Porézní křemičitý
  obchodní označení T 02 (obsah SiO2 80%)