Fotovoltaické systémy pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013512

Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s

Havlíčkova 13, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, email obchod@estcom.cz

IČ: 25295306

Doba realizace projektu: 1.1. 2018-31.12. 2019

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, a to konkrétně instalací fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní potřebu společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Navržená fotovoltaická elektrárna je v projektu umístěna na střeše jižní přístavby a střeše galerie. Fotovoltaické panely by snížily spotřebu tepla v meziročním srovnání o 49,4 MWh, což by znamenalo úsporu cca 118 tis. Kč.

FVE byla umístěna na budově s parcelním číslem 3715/5.

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru - instalace fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Díky instalaci fotovoltaických panelů dojde v naší společnosti k poklesu nákupu energií o 49,4 MWH/rok, což bude znamenat úsporu finančních prostředků až výši 118 tis. Kč. Závazným ukazatelem projektu je snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. Toto snížení bude v případě naší společnosti dle Energetického posudku o 49,4 MWh v meziročním srovnání.